Blog

ความรู้ด้านทันตกรรม ทำฟัน จัดฟัน รากฟันเทียม และอื่นๆ ที่ถูกรวบรวมไว้แล้วในบทความของ Dentalplus - Smile room

ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติ อาจจะมีกระดูก เหงือกมาปิดขวาง หรือเอียงไปชนฟันข้างเคียง โดยฟันคุดมักจะพบที่ตำแหน่งฟันกรามซี่สุดท้ายทั้ง 4 ซี่ นั่นคือ ฟันกรามล่างซี่สุดท้ายทั้ง 2 ซี่ และฟันกรามบนซี่สุดท้ายทั้ง 2 ซี่
ขั้นตอนก่อนการจัดฟัน มีอะไรบ้างที่ควรรู้และควรทำก่อนการติดเหล็กจัดฟัน ...

โปรโมชั่นที่แนะนำ :

ติดตามคลินิกได้ทาง :